Theorie


Vóórdat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto (categorie BTH)

Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen aan de examinator, samen met enkele andere documenten.

 

Je kunt theorie-examen doen als je 16 jaar of ouder bent. Enkele maanden voor je 16 jaar wordt, kun je al wel een examendatum reserveren.